Đavolji violinista - Poremećaj kao okidač talenta

Đavolji violinista - Poremećaj kao okidač talenta

Za Paganinija italijanskog virtuoza i kompozitora, poznatog po tome što je izvodio vratolomije na violini koje do tada nisu viđene na bilo kom instrumentu zbog čega se verovalo da je u dosluhu sa đavolom, vezano je mnogo anegdota. Postoji i legenda da je na jednom koncertu svirao samo na jednoj žici. Posle jednog koncerta potražio je kočiju da ga odveze kući. Kočijaš koji je prepoznao slavnog violinistu rekao je:

- Za Paganinija 20 lira!
- Zašto tako mnogo? začudio se Paganini.
- Zato što sam toliko platio ulaznicu za vaš koncert na kome ste svirali samo na jednoj žici!
- Dobro - rekao je violinista - platiću ovu sumu, ali pod uslovom da me odvezete SAMO NA JEDNOM TOČKU!

Više anegdota potvrđuje da je Paganini bio tvrdica.

Kada su mu prijatelji savetovali da se oženi rekao je:

- Da se oženim, pa da ona besplatno sluša moje stvaranje!

Ali ono što je najzanimljivije što se tiče njegovog uspeha jeste da je on posledica retkog fizičkog oboljenja. U svom relativno kratkom životu, Paganini je dramatično povećavao tehničke mogućnosti violine. Mogao je uraditi stvari koje niko nikada ranije nije uradio na nekom od instrumenata. Ali kako i zašto je uspevao u tome? Decenijama su se pitali svi, a onda došli do zaključka da je imao retko oboljenje pod imenom Marfanov sindrom. Ovaj sindrom podrazumeva genetički poremećaj koji menja oblik vezivnog tkiva, čineći ga neubičajeno dugim i produžavajući prste koji su tanki i gipki. Njegov lični fizijatar napisao je 1832. godine kako njegove ruke nisu mnogo duže od prosečnih, ali pošto su svi delovi tako rastezljivi, mogu udvostručiti svoju veličinu. To mu je omogućilo da bez promene pozicije ruke savija zglobove leve ruke, koja dodiruje žice, a da desni zglob prirodno kreće i savija. A da se pri tome ne umara i ne opterećuje.

Iz iste kategorije