Davud  Turković

 

Davud Turković, rođen  je  1995.godine u Novom Pazaru.  Pretežno se bavi crtežom, ali je tokom studija morao biti više posvećen samoj slici , ali i grafici. Član je Novopazarskog udruženja likovnih umetnika – Sopocani (NULUS) , gde je i član upravnog odbora. Samostalno je izlagao dva puta i to u okrviru projekta ‘Dosije Umetnik’ u noćnoj galeriji Petak, u Beogradu 2015.godine, i 2016.godine – sredinom maja, u Café Galeriji ZAVOD (Beograd). Izlagao je na nekoliko kolektivnih izlozbi, a neke od njih su Likovni salon mladih 2012.(pod pokroviteljstvom galerije MMC Novi Pazar) , – prvo mesto za karikaturu. Likovni salon mladih 2013. Likovni salon mladih 2017. Godišnja izložba Nulus-a 2014. 2015. 2016. Izložba ‘’NASA MLADOST’’ u okviru festivala mladih u Kragujevackoj biblioteci 2016.godine Krajem 2016.godine u Galeriji Lucida na izložbi ‘’Segment savremene likovne scene’’ Bijenale Studentske grafike (2016.) Bijenale Studentskog crteža (2017.)

   

Komentari
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bojan Uzelac