Nešto tako savršeno ne sme da postoji
Tamara Ristić

Nešto tako savršeno ne sme da postoji

Mikelanđelo je po završetku svog rada, izjavio da "nešto tako savršeno ne sme da postoji" - i zbog toga je čekićem odlomio komadić na Mojsijevom kolenu. Skulptura je rađena u natprirodnoj veličini od tri metra u sedećem položaju, dok kada bi Mojsije ustao imao bi pet metara.
Skulptura Mojsija nalazi se u crkvi Sveti Petar u lancima u Rimu.

U Beogradu se nalazi originalni odlivak Mikelanđelovog Mojsija. Nalazi se na Senjaku, u dvorištu odseka za vajarstvo FLU. Nema puno gradova na svetu koji imaju odlivak (ima raznih kopija i replika), ali ako bi se nešto desilo onom Rimskom Mojsiju po ovom našem bi mu klonirali delove! Priča koja stoji iza Beogradskog Mojsija je prilično zanimljiva. Dozvolu Vatikana je 30-tih godina 20.veka nekakvim čudom uspeo da dobije čuveni Vojislav Veljković (otac jugoslovenskog dinara, buntovnik, kolekcionar i osnivač prvog privatnog muzeja u Beogradu).

Foto:Tamara Ristić

Iz iste kategorije