Mač u kamenu

Mač u kamenu

Mač u kamenu stvarno postoji, nalazi se u kapeli u Toskanskom gradiću Montesijepi. Mač je iz 12. veka i niko do sada nije uspeo da ga izvuče. Mač je pripadao San Galganu, koji je nakon smrti proglašen za sveca. On je bio grešni vitez koga je vizija dovela u Montesijepi. Vizija mu je ukazala da treba da se popne na brdo. Kada je stigao do vrha, glas je od njega tražio da se odrekne telesnih zadovoljstava.

Uprkos svemu, Galgano se pobunio protiv zahteva rekavši mu da to nije “ništa lakše nego raseći kamen mačem”. Kako bi isterao svoje, Galgano je izvukao mač i i udario u kamen. Na njegovo iznenađenje, oštrica je prošla kroz stenu, ali je u njoj ostala zauvek zaglavljena.

Tu poruku je Galgano shvatio jasno i glasno, zbog čega se trajno nastanio na Montesijepiju gde je proveo ostatak života kao pustinjak. Priča o vizijama može biti legenda, ali San Galgano je stvarno postojao. Vekovima su skeptici mislili da je u pitanju prevara, međutim relativno nedavna istraživanja pokazala su da je mač zaista iz 12. veka, a skeniranjem je takođe utvrđeno da se ispod kamena u kojem je mač nalazi odaja oko 2 metra dugačka i metar široka, za koju naučnici pretpostavljaju da je San Galganova grobnica. Na slici je taj mač koji stoji zaboden još od 1170. godine. Međutim mač je već neko vreme prekriven staklom, tako da niko više nije u mogućnosti da proba da ga izvuče iz kamena, iako su kroz vekove mnogi bezuspešno pokušavali.

Iz iste kategorije