Riba koja je ihtiolozima zadala prave glavobolje

Riba koja je ihtiolozima zadala prave glavobolje

Naime ova vrsta Koi ribe živi između 20 i 40 godina.

Riba na slici zvana Hanako živela je čak 226 godina. Rođena je daleke 1751, a uginula je 1977. godine. Ova simpatična ženka japanskog šarana je privukla pažnju javnosti 1966. godine kada je njen poslednji vlasnik dr Komej Košihara poželeo da sazna koliko ima godina.

Ona je takođe znala svoje ime, budući da bi doplivavala do osobe koja bi je pozvala, očekujući neku nagradu. Kako je međutim uopšte došlo do toga da Košihara poželi da utvrdi njenu starost? Pa jednostavno, u jednom trenutku u životu je to poželeo jer mu je majka rekla da je ribu dobila od svoje prabake koja ju je zavetovala da je čuva, jer ju je njena porodica posedovala od starih vremena. Budući da je Košihara živeo u dobu kada je bilo moguće utvrditi naučnim putem starost ove životinje, rešio je da to uradi. Naime prema krljuštima se određuje koliko je stara riba, nakon što je pincetom uzeo dva lista krljušti, naučnici su utvrdili da je tada imala neverovatnih 215 godina.

Naravno da je ovako nešto ohrabrujuće i za druge vrste i postavlje se pitanje šta je zaslužno za njenu dugovečnost?

Iz iste kategorije