Đorđe Rabrenović-

Rej Čarls

O mama, znaš li?
Kakav sam bio?
Želeo biti
Nisam hteo
Od lažnog sjaja oslepeti
Težeći zvezdama
Sunce mi je spržilo oči.

Više ne vidim
Ali počinjem da čujem
Tvoj glas iznad senki noći
Od sna me čuva
Dok topla ruka dušu mi greje

O sine nemoj da se bojiš
Ako mrak oko tebe biva
Svetlo još u tebi stoji!

Đorđe Rabrenović

Komentari
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bojan Uzelac