Marija Miljuš

Znam da bila je tu,
Još kiše nisu sprale njene stope,
Slatki poljupci na licu još se tope.
Smejala se iskreno i tiho,
Pevušila neke strane note.
Iznenada sam u zidovima,
Kao da je neka avet ote.
Imao sam od zlata jabuku,
Zbog tih suza skrivio sam Bogu,
Sad je žalim, prežalit ne mogu.
Ja sam kriv što sada vlada tama,
Kriv što zvezda negde spava sama.
Komentari
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bojan Uzelac