San

San

Daljine ne plaču,
To je eho suza bliskih
Sa dva susedna obraza,
To je neko,
Drugačiji od istih.

Volim te.
Voliš me.
Ljubav je distih, kod drugih,
Kod mene polovina.

Nije ni ljubav što je bila,
A samoća se ponovila, udvostručila,
Upesmosručila.

Neću reći nedostaješ,
Traka se nije pokvarila
Da vrti ta slova zauvek,
Kapituliram u nedogled,
Dostaješšš.

Oslušni sa tvojih oblakodera
Ovu moju kišu bar jednom,
Da čuješ nekad i tu vrstu pesme,
Odahni kad sunce progori nebo,
Kad bljesne,
Tad si slobodan,
Nije lako biti nečiji san.

Marija Miljus

 

Komentari
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bojan Uzelac