Jedna od 50 najlepših ulica na svetu

Jedna od 50 najlepših ulica na svetu

Na 22. mestu od 50 najlepših ulica na svetu našla se i jedna iz Srbije. U pitanju je Ulica generala Drapšina u Kikindi. U izboru na sajtu "Arhitektura i dizajn" učestvovalo je nekoliko miliona ljudi. Kao glavni razlog navodi se lep drvored od 389 stabala starih preko 50 godina.
Zanimljivo je i to da je Kikinda najveće zimovalište sova ušara na svetu.

Iz iste kategorije