Hanibalov praunuk postao je najveći ruski pesnik- Aleksandar Sergejevič Puškin

Hanibalov praunuk postao je najveći ruski pesnik- Aleksandar Sergejevič Puškin

Srpski trgovac, iz Gacka, grof Sava Vladislavić Raguzinski, otkupio je u Carigradu kao roba Etiopljanina Avrama Petroviča Hanibala i predao ga na dar ruskom caru Petru Velikom čiji je bio veliki prijatelj i saradnik. Hanibalov praunuk postao je najveći ruski pesnik- Aleksandar Sergejevič Puškin. Puškin širom sveta ima najviše spomenika od svih umetnika.

Iz iste kategorije